"Три
месеца след пускането, служителите спряха да работят на хартийки.
Клиентите вече не бяха просто име и телефон, а пълна информация за разговори, продукти, плащания, желания...
Различните офиси работеха на едно място, служителите си общуваха свободно и ползваха
едни и същи документи, без да ги прехвърлят постоянно по пощата.
Всеки
знаеше, кога има срещи и какви са му задачите.
Мобилния стана по-удобен инструмент за работа от компютъра.
А наградата за най-харесвана снимка в албумите, беше приятна изненада за всички."

 


Представяне на Bitrix24

Зареждане на плейера

ВНИМАНИЕ:
Регистрирай се и ползвай абсолютно безплатно (до 12 потребителя) облачната версия на Битрикс Интранет - www.bitrix24.com - управление на проекти, задачи, графици, работа с клиенти (CRM) управление на документи (5Gb), работни групи, сигурна политика на достъп, мобилна версия, отчети - винаги и навсякъде достъпни за всеки служител.

Изтегли и пробвай сега - безплатна версия за 30 дена!

Набираме сътрудници и дистрибутори - изпратете запитване на info@softkey.bg


   За какво ви е Интранет портал?

   • Повишете ефективността на работа и ангажираността на сътрудниците.
   • Обединете отдалечените подразделения, филиали, офиси, складове и сътрудници в единно работно пространство.
   • Обединете и ползвайте корпоративната информация и опита на сътрудниците.
   • Контролирайте работните процеси дистанционно по всяко време и от всяко място, за целта е достатъчно само да имате достъп до Интернет.
   • Защитавайте Вашия бизнес от загуба на информация, предизвикана от действия на нелоялни сътрудници.
   • Повишавайте нивото на ангажираност на сътрудниците в корпоративната култура и ценностите на компанията, ефективно използвайте техния творчески потенциал, чрез техните идеи и предложения, дайте възможност за лесни корпоративни комуникации.

   Интранет портала позволява на вашите сътрудници да:

   • Обменят бързо информация и винаги да бъдат в курса на нещата ставащи в организацията от компютър, таблет и смарфон.
   • Бързо и комфортно да се адаптират към новото място на работа.
   • Поддържат благоприятна атмосфера в колектива.
   • Не губят време за търсене на нужна информация или документи.
   • Вземат участие при формирането на корпоративната култура на компанията.
   • В проста и понятна форма да представят резултатите от своята дейност.
   • Проявяват инициатива и предлагат нови идеи до ръководителя.

   Възможности на продукта

   Корпоративни комуникации

   • Организация на обсъждания в работни групи с общи календари, задачи, отчети, библиотеки за файлове с документи.
   • Вградена услуга за обмен на моментални съобщения между сътрудниците от компютъра или мобилни устройства - таблети и смартфони на Apple или с Android.
   • Видеостаи за разговори с възможност за провеждане на онлайн-съвещания.
   • Видеоконференции и видеоразговори за съвещания със сътрудници от отдалечени офиси и преговори с клиенти.
   • Технология Send&Save - кореспонденцията на сътрудниците по електронната поща се дублира на портала, архивира се по теми и се индексира във вътрешната система за търсене.
   • Активна лента за съобщения, прехвърляне на файлове, новини, видеообръщения на ръководството, блогове на сътрудниците
   • Система за обучение и тестване на персонала.
   • Списъци на сътрудници, визуална структура на организацията.

   Колективна работа

   • Календари на срещи и мероприятия със съвместен достъп за планиране
   • Управление на задачи и поръчения, подсещания.
   • Библиотека с общи файлове и документи.
   • Съвместна работа с документи на портала с помощта на Microsoft Office и Open Office.
   • Резервация на стаи за преговори и срещи.
   • График на отпуски и отсъствия на сътрудниците.
   • Търсене по целия портал и по работни групи.
   • Взаимодействие с партньори, клиенти, доставчици, дистрибутори и други външни ползващи чрез Екстранет.

   Автоматизация на бизнес-процесите

   • Стартиране на най-различни бизнес-процеси през портала: оформяне на командировки, отпуски, утвърждаване плащане на сметки, публикация на документи и т.н.
   • Вградени шаблони на типови бизнес-процеси.
   • Прост визуален редактор за проектиране собствени бизнес-процеси с поддръжка на функция drug&drop.
   • Коригиране на бизнес-процеса даже след неговото пускане (например, заявка за допълнителна информация от участници в бизнес-процеса).
   • Автоматизация на оформяне на пропуски, поръчки за канцеларски материали, куриери и т.н.

   ТЕСТВАЙ ОНЛАЙН във виртуална лаборатория


   Демонстрационен сайт с български данни. 
   Направете първоначална регистрация в сайта за пълноценно запознаване с възможностите на продукта.

   Цени и покупка на Bitrix Intranet

   Други сайтове и материали по темата:
   Що е Intranet и има ли той почва у нас?  - автор: Николай Михайлов
   Всичко за интранет  - автор: cssbg.org
   10 причини да внедрите интранет  - автор: Е. Василева
   Малко за Intranet – личен опит  - автор: Веселин Тодоров
   Интранет и Екстранет  - автор: referatite.com
   Пиратския софтуер във фирмите: как да си опазим гърба? - автор: Николай Николаевич Федотов, главен аналитик в InfoWatch