Нагоре
Обявления 08.09.2008 Ежегодно оценяване (атестация)
В нашата фирма от тази година ще се извършва нова процедура: оценка (атестация) на сътрудниците. Тази процедура ще се провежда във всички департаменти 1 път годишно.
Новини за портала 20.08.2008 Поздравления по случай пускането на Интранет портала на нашата фирма
Нов инструмент за всички сътрудници от фирмата!