Работейки в търговията от 1992 година, днес фирма «Промишлена Бизнес-група» е високотехнологична, динамично развиващо се търговско-производствено предприятие. Несъмнено, на нашия пазар сме лидер.

Основни насоки на дейността на фирмата днес:
  • производство на определени категории стоки,
  • търговия на едро,
  • реализация на стоки по метода Van-Selling (продажба на стоки "на колела"),
  • реализация на стоки по метода Pre-Selling (доставка на стоката на следващия ден след получаване на заявка),
  • складови и услуги по логистика: приемане/съхранение на стоки, комплектация на поръчка/изпращане от склад, доставка до София и България,
  • промотиране на стоки на регионалния пазар (sales promotion).
Административните офиси и складовите помещения на фирмата са разположени в София, Пловдив, Варна и в Русе.На територията на фирмата в Русе общата площ е над 7000 кв.м. има 3 административни здания, пропуск с денонощна охрана, 3 охраняеми паркинга.


За складиране на стоки, изискващи различни условия за съхранение в момента фирмата използва съвременни складови помещения с отопление и контрол на влажността (няколко складови комплекса с обща площ около 4100 кв.м.). В складовете има стелажи, предназначени за съхранение на стоки с различни конфигурация и свойства. Технологията на компютъризираната складова логистика позволява да се следи историята на стоката по такива характеристики, като срок на годност, остатъци и движение по места на съхранение, качествен статус, номер на партия на стоката и митническа декларация, а използването на съвременни методи на отчет на движението на стоките от продавача до потребителя позволява да се анализира реализацията по всички възможни параметри и да се осигури постигане на успех на пазара.Всички работни места (включително мобилните) във фирмата са компютъризирани (имат своя локална мрежа, индивидуален спътников канал към Интернет), оборудвани са по последна дума на техниката.

Структура на нашата клиентска база по разпределение на общото количество търговски точки:
Наши клиенти, освен големите фирми за търговия на едро, са и магазини на дребно. В мрежата влизат магазини с площ от 200-300 кв.м до 4000 кв. м.

Структура на продажбите на фирмата за 2007 година по канали на разпределение:Структура на продажбите на фирмата през 2007 година по географски признак:Ние прогнозираме бъдещ ръст на продажбите за сметка на разширяване на броя на доставчиците, стоковия асортимент, промотиране на нови търговски марки и излизане на нови стокови сегменти.


Ние осъзнаваме отговорността ни към обществото. Не ни е безразлично, какво става в такива сфери като:
  • Образование. Ние оказваме поддръжка Интернат №1 и НУ Т. Влайков.
  • Здравеопазване. Оказвали сме поддръжка Фонда към болница Пирогов. Оказвали сме и оказваме материална помощ на инвалиди и поддръжка под формата на трудоустройство в нашата фирма.
  • Изкуство. Ние оказваме поддръжка на детския музикален колектив "Щурчета", спонсорирали сме участие на международни конкурси.
  • Спорт. Ние сме спонсори на футболния отбор на спортната детска школа «Младост».