Нагоре


1992-1997

Фирмата възниква през 1992 година и до 1996 година се развива като търговец на едро, реализирайки в Пловдив партиди стоки, закупени от София. В началото на 1996 год.

1998-1999

В 1998 година стартира проект за директна дистрибуция на стоки от склада в търговски обекти на дребно в региона. Проекта стартира с участие на западни консултанти, имащи опит за реализация на подобни проекти в чужбина. Закупени са транспортни микробуси, скъпо струващо оборудване и програмни продукти (на канадската фирма Norand) - те се използват от мобилните работници по цял свят.

1999-2000

В края на 1999 год. ние се отказахме от използване на задгранично оборудване и програмния продукт заради неадекватността им към ситуацията на българския пазар и законодателство.

2001

След внедряване на собствена автоматизирана система през пролетта на 2001 год. производителността на труда на нашите търговски агенти нарасна със 120%! Но вместо, да съкратим броя на търговските агенти, ние взехме решение за излизане на нови пазари и разширяване на номенклатурата на доставяните стоки. Броя на обслужваните търговски точки от агент нарасна на до 45 в ден, а количеството обслужвани от нас търговски точки в София нарастна до 1050.

2002

Нов импулс за развитие фирмата получи в края на 2002 год., когато като допълнение към съществуващия бизнес процес на дистрибуция по метода директни продажби (Van-Selling) ние пуснахме автоматизирана технология за работа по предварителни поръчки (Pre-Selling). Фирмата разшири способите за взаимодействие с клиентите, успя в пълен обем да отчете и удовлетвори техните потребности и заявки.

2003

Усъвършенствайки бизнес процесите в мобилната търговия, продажбата на едро и по предварителни поръчки, в 2003 година ние успяхме да отделим повече време на въпросите по увеличаване на пазарния дял на нашите стоки. Редовно провеждахме рекламни акции в регионалните радио и телевизия. Провеждаме акции (sales promotion), както съвместно с производителите на стоки, така и собствени.

2004

През май 2004 ръководството на световната корпорация Intel избра компания «Промишлена Бизнес Група» в качеството на пример като едно от най-високотехнологичните и съвременни предприятия в България.
Ръководството на «Промишлена Бизнес Група» взе участие в бизнес-форума, посветен на бъдещето на цифровите технологии.

През декември компанията успешно излезе на пазара за доставки на алкохолна продукция.

2005

През април 2005 година се извърши разделяне на дистрибуцията на компанията на доставка по метода Van-selling и доставка по метода Pre-selling, а също така бе въведен отделен маршрут за обслужване на сегмента HoReCaDi. Бе отделен екип за разработка на нови маршрути и увеличаване на клиентската база – hunters.

2006

От 1 юни 2006 година с цел оптимизиране на търговските процеси и подсилване на фокуса на търговските представители към асортимента бе променена схемата на работа в града:

Цигарените изделия са отделени в отделно направление.

4 търговски представителя са отделени в екип за един от алкохолните доставчици и 10 търговски представителя се занимават с целия асортимент на фирмата по метода «Van Selling + Pre Selling».

Компанията има опит в работата с такива товарни групи, като: кафе, шоколад, сок, чай, конфитюри, презервативи, запалки, алкохол, цигарени изделия, чорапни изделия.