Нагоре

Сплотен колектив

Главното в нашата фирма са нашите сътрудници. Неотменимо условие за успешната работа са здравите отношения в колектива: те са основани на доверие, порядъчност и честност.

Фирмени събирания

Корпоративните банкети, екскурзии на природа, съвместни празнувания на рождени дни на сътрудниците по отдели - всичко това ни позволява по-добре да се опознаваме.

Конкурси

Нашата фирма провежда конкурси за най-добър сътрудник в различните подразделения. Доброто начало на този почин е положено преди няколко години и за изминалото време много сътрудници станаха победители в различни направления.

Ежемесечно се избират най-добрите, които получават звание «Сътрудник на месеца», и се поощряват с парична награда. Имената на най-добрите работници се публикуват на «Алеята на славата» на нашия Интранет портал.

Фирмен Интранет портал

На нашия корпоративен портал са представени новини, свързани с дейността на фирмата, нейните планове и перспективи за развитие, репортажи за дейността на различни отдели от Централния офис, интервюта с ръководството на фирмата и сътрудници, актуални статии за обучение и много друго.