Нагоре

Станислав Банчев

Генерален директор

Роден на 28 март 1951 година в София. През 1977 г. завършва Висш инженерно-строителен институт по специалност «промишлено и гражданско строителство». Има научна степен: кандидат на техническите науки (1999 г.), кандидат на архитектурните (1999 г.), доктор на икономическите науки (2001 г.).

Женен, има син.

Людмил Петров

Заместник генерален директор

Роден на 8 януари 1973 година в Пловдив. През 1996 г. завършва ВМЕИ по специалност «проектиране и технология на радиоелектронни средства». През 1999 г. получава второ висше образование по специалност «юрист» в СУ.

Женен, има син и дъщеря.

Андрей Петров

Финансов директор

Роден на 9 май 1975 год. в гр. Варна. Завършва юридическия факултет на СУ, след това аспирантура. Кандидат на юридическите науки.

Женен. Има дъщеря.