ВНИМАНИЕ! Всички данни в портала са демонстрационни.

По всякакви въпроси относно продукта се обръщайте към Софткей България.

Описание и цени на продукта Битрикс Портал.


Адрес на централния офис:

гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 41, ет.2

Карта за достъп до офиса:

Работно време на офиса:

Пн.-Чт.: 9.00 - 16.00
Пт.: 9.00 - 17.00

Телефон:

+359 7181 8870 - секретар

GSM:

+359 887336370

E-mail:

info@softkey.bg

Допълнителни телефони:

+359 887336370 - отдел кадри
+359 887336370 - охрана

Пощенски адрес:

2070, гр. Пирдоп
бул. Цар Освободител 41, ет 2
«БОРИСЛАВ КИРИЛОВ» ЕООД