SalesForce to Bitrix24 free CRM migration - Japan case study 11.05.2015 SalesForce to Bitrix24 free CRM migration - Japan case study
Task: Migration from SalesForce to Bitrix24 cloud version free
Region of the client: Japan, Tokyo
Field of activity of the client: Selection of work and human resources in the field of banking and finance, industry, health, IT, telecommunications, medicine and medical equipment, human resources and logistics.
Volume of database: 2 Gb archive, 29000 contacts with attached about 7000 office documents, about 8000 companies.
Duration of work: 23 working days
Achived rank in the company Pulse: 118К

Who searched us:
Client from Japan approached us with a request for migration from SalesForce to Bitrix24. Customer had drawn its database and had no active account in SalesForce.

SalesForce към Bitrix24 free CRM - Japan case study 23.04.2015 SalesForce към Bitrix24 free CRM - Japan case study
Задача: Миграция от SalesForce към Bitrix24 cloud version Free
Регион на клиента: Япония, Токио
Сфера на дейност на клиента: Подбор на работа и човешки ресурси в областта на банки и финанси, индустрия, здравеопазване, IT и телекомуникации, медицина и медицинско оборудване, човешки ресурси и логистика.
Обем на базата данни: 2Gb архив, 29000 контакта с прикрепени около 7000 офис документа, около 8000 компании
Срок на работа: 23 работни дни
Постигнат ранг в Пулс на компанията: 118К

Кой ни потърси
Клиент от Япония се обърна към нас със запитване за миграция от SalesForce към Bitrix24.
Клиентът беше изтеглил своята база данни и нямаше активен акаунт в SalesForce.

Система за дистанционно счетоводно обслужване за $99 на месец 14.03.2013 Система за дистанционно счетоводно обслужване за $99 на месец
Как се организира дистанционно счетоводно обслужване?
Все повече малки и средни предприятия не наемат счетоводител на постоянно работно място и ползват външен счетоводител или счетоводна къща.

Нов дизайн за Intranet.bg 22.01.2013 Нов дизайн за Intranet.bg
Сайта за представяне на Bitrix Intranet на български - Intranet.bg е със сменен дизайн.

ЮЗДП ДП внедрява служебен портал базиран на Bitrix Intranet InfoPace 20.12.2012 ЮЗДП ДП внедрява служебен портал базиран на Bitrix Intranet InfoPace
Ръководството на ЮЗДП ДП в лицето на инж. Светослав Петров реши да даде съвременен инструмент за колективна работа на служителите в поверената му организация.

Нов проект базиран на Bitrix Intranet BizPace в ИЛАН 26.11.2012 Нов проект базиран на Bitrix Intranet BizPace в ИЛАН
Ръководството на ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД реши да закупи и внедри в организацията интранет портал за да обедини работните процеси и индивидуалните усилия на своите служители от различните филиали и представителства.

Начало на внедряване на Bitrix Intranet BizPace в Сърнела 05.10.2012 Начало на внедряване на Bitrix Intranet BizPace в Сърнела
На 05.10.2012 ръководствата на туристическа агенция Сърнела в лицето на управителя Адриана Ангелова реши да внедри интранет в своята фирма.

Екскурзия до Охрид с Bitrix24 13.09.2012 Екскурзия до Охрид с Bitrix24
Работен сценарий за ползване от туроператори и организатори

Задача: Организиране на посещение на Охрид с автобус, събиране на капаро, събиране и обработка на документи, събиране на окончателно плащане, изпращане на ваучери, подсещане за време и място на тръгване