Новини
21.06.2013

Община Бургас защити проект по Оперативна програма Административен капацитет и ще внедри социален интранет.
Предварителния анализ на административното обслужване на общината показва редица направления, които могат да се оптимизират значително. Постигането на принципите на добро управление, прозрачност и ориентираност на администрацията към гражданите и бизнеса могат да бъдат подпомогнати значително с внедряването на социален интранет.
По защитения проект със сто процента европейско финансиране вече е стартирана открита процедура за обществена поръчка.
Документацията по процедурата е представена в Агенцията за обществени поръчки и сайта на Община Бургас.
Пълния пакет от документи е на разположение на участниците в процедурата.
Може да бъде изтеглен и от тук.

Община Бургас недвусмислено показва, че европейското финансиране може значително да подпомогне обслужването на гражданите и бизнеса. Използването на такъв съвременен продукт, като социалния интранет дава възможност да се ускори и подобри обслужването и да се повиши въвлечеността на служителите.

Категория:  Новини

Назад към списъка