Нагоре
Новини
23.07.2013

Социалната компания е нещо повече, от това само да създадеш страница във Facebook и акаунт в Twitter. В Twitter може да пише всеки, а за създаването на истински социален интранет ще са ви нужни невероятна целеустременост, грамотно управление на промените и изключително обмислен подход към реализацията на проекта.

Въпреки че пътя към истинския социален интранет е стръмен и трънлив, самия «маршрут» и някои съставки в корпоративната социална мрежа на места са същите, както и в случая с успешния традиционен интранет.

В социалния интранет технологиите са най-елементарното. Истинските трудности са свързани с осигуряването на заинтересоваността и поддръжката от страна на висшето ръководство и получаването на ресурсите за реализирането.

nexus of intranet success.jpg
Основни съставляващи в успешния социален интранет

Поддръжка от ръководството

И така, най-важния фактор е поддръжка от ръководството. Без доброволна и активна поддръжка на силен специален помощник сред ръководителите, който добре да разбира възможностите на социалните технологии, и който изцяло да поддържа тяхното внедряване е нереално да се изгради ефективно социално предприятие и да се организира социален интранет.

Силния поддръжник на социалния интранет в редиците на ръководството е способен да ви помогне в три много важни неща:
  • Да се оправите с финансирането (парите);
  • Да изглаждате възникващите конфликти и противоречия (преодоляване на действащите правила и политика);
  • Внедряване на проекта (управление на промените).
За реализиране на проект за социален интранет в действителността трябва да се спазят минимум два от трите изброени компонента. Един от тези компоненти при всички положения трябва да са парите.

Финансирането е много важен момент, но те не са достатъчни. Помощника от ръководството ще се прояви с пълна сила точно в борбата с корпоративните правила.

Ако компанията с опасения се отнася към идеята за превръщане в социална организация, вътре в нея съществуват разногласия по повод социалните мрежи и няма единно мнение, с какво да се започне (и струва ли си въобще да се започва), силния поддръжник от ръководството (CEO или CIO) е способен да пресече от корен всички съмнения и да ви даде зелена улица.

Без съответната политическа воля на ръководството, възможности да се получи финансиране и да се «победят» съществуващите правила, от социалния интранет ще има много малко полза. Обикновено департамента за вътрешни комуникации и IT-отдела виждат интранета много различно, а HR за тях е въобще от друга планета. Във всяко подразделение има свое виждане по въпроса и приоритети. Силния ръководител, разделящ вашата позиция е способен да сведе всички страни към общ знаменател, ставайки арбитър, който има последната дума.

Ресурси

В началото получавате властта. След това получавате парите. Накрая, вие получавате под свое разпореждане... Хората.
Ако говорим за ресурси е невъзможно да не говорим за пари, но в този случай това не са просто пари, които ще харчим. И така, ще е нужно грамотно да се планира бюджет, хора и инфраструктура.

Под инфраструктура ние разбираме и "софтуер" и "хардуер", с които, като правило има най-малко проблеми. С бюджета и хората всичко е по-сложно. Нашия "ръководител-апологет" ще играе тук ключова роля, въпреки, че не трябва да се забравя и за HR-отдела, който ще се заеме с привличането и оставането на правилните, знаещи хора.

За увереното внедряване на проекта трябва постоянно да се показва реалната ценност на социалния интранет. Да се показва - значи да се следят и измерват бизнес-резултатите във вид на нивото на удовлетвореност на ползващите или ROI, в обемите на продажбите или ръста на въвлеченост. Демонстрирайте на ръководството реалната полза от интранета и то ще ви подсигури с необходимите средства.

Управление на промените


За много компании "социалната организация" е истинска промяна на парадигмата, тъй като това е повече от прости технологии, това е промяна на самите методи, с чиято помощ ние правим бизнес, комуникираме и участваме в съвместната работа.

Почти във всички компании появата на социален интранет провокира фундаментални промени в корпоративните комуникации и бизнес-процесите. Нека степента на промени и нужния обем на управление на промените силно да зависи от типа на организацията, характера на корпоративната култура, предназначението на социалния интранет, програма за управление на промените е необходима във всеки случай. «Е, при нас никой не прави така» - това е много разпространено, буквално инстинктивно изказване на мнозина ръководители по повод работата в корпоративната социална мрежа.

Един от основните проблеми за повечето организации е липсата на успешен опит за работа със социални мрежи или, което е още по-лошо, негативен опит, свързан с тях, стария интранет или уеб-сайта. В такава ситуация идеята за внедряване на социален интранет не предизвиква особен ентусиазъм, за сметка на това пък успешно поражда страх и недоверие. Трябва също да не се подценява естественото ниво на съпротивление към новите технологии и промените в начините на комуникация и бизнес-процесите.

С две думи, управлението на промените при внедряване на социален интранет включва в себе си не само "успешна продажба" причини и цели на правените промени, но и умение да се предвижда и работи с изказаните и неизказаните опасения на сътрудниците. Успешния чейн-менажер [Chain Manager] трябва да намери начини да превърне съпротивата в усилия, насочени към поддръжка на промените.

Вие трябва предварително да предвидите основните страхове и препятствия, а след това грамотно да интегрирате съответните послания и програми във всички комуникации, курсове по запознаване и обучение.

Социален интранет

Независимо от всички обсъждания, реклама и шум около социалните интранети, малцина успяват да изградят истински социален интранет.  И само избрани са успели да направят действително социални своите компании.

Според резултатите от «Доклад за състояние на социалните интранети», който бе публикуван през април 2013 година, не повече от 10% от общото количество компании са могли да създадат действащ социален интранет.

Да внесем яснота, че ние разбираме под социален интранет (бел. на редактора - Toby Ward, президент на Prescient Digital Media):

«Интранет, който предоставя разнообразни социални инструменти на преобладаващата част сътрудници или на всички сътрудници в компанията за използването им като средство за съвместна работа с цел взаимен обмен на знания. Социалния интранет може да включва в себе си блогове, уики, форуми, социални мрежи - всякакви комбинации на тези и други инструменти от Web 2.0, а също така частично задействане или използване на функционала на традиционния интранет или главната страница на корпоративния портал».

По признание на самия автор на изказването, това определение не описва напълно цялата структура на социалния интранет и неговия функционал, тъй като социалния интранет – е комплексно и сложно явление. Нещото без което не би могло да има социален интранет, е това да липсва технологията на социалните мрежи.

Не се зацикляйте върху технологиите, получете поддръжка от ръководството, не забравяйте за потребностите на бизнеса, нуждите и опасенията на сътрудниците – и ще успеете!

Източници:
socialintranet.ru
cmswire.com

Категория:  Новини

Назад към списъка