Нагоре
Заповеди
18.09.2008

Във връзка с прехвърляне на почивните и неработните празнични дни, в съответствие с Указа на МС, с цел осигуряване на благоприятни условия за производителен труд, учебния процес и отдиха,

НАРЕЖДАМ

1. За работниците, работещи на 5-дневна работна седмица да се считат за почивни дни:

  • 3 март 2008 год.;
  • 2 май, 6 май, 24 май 2008 год.;
  • 23 декември 2008 год.;
  • 30 декември 2008 год.

29 декември (събота) – работен ден.
В събота 14 декември фирмата работи до 16.00

След 16.00 склада работи в дежурен режим до последния клиент, който се намира на наша територия, но не по-късно от 17.00.

2. Управлението на работите през почивните и празничните дни да се организира по график, утвърден от зам. генералния директор Людмил Петров

3. Заповедта да се сведе до всички работници. Ръководителите на структурни подразделения да се подпишат при получаването и.

Основание: представено от началник ЛС, юрист.

Генерален директор,
Станислав Банчев


Категория:  Заповеди

Назад към списъка