Нагоре
Заповеди
19.09.2008

ЗАПОВЕД    № 3 от 19.09.2008

За успешно изпълняване на производствените задача и с цел въвеждане но ред при ползване на интернет в офиса на фирмата, определям следния регламент за ползване на достъпа до Интернет:

1.    На всички сътрудници се осигурява непрекъснат достъп от своето работно място до Интернет с неограничен достъп и лимити по трафик, съответстващи на техническата възможност с която разполага фирмата. Лимитите по трафик представляват технически ограничения на пропускателната способност на канала и могат да се изменят динамично, но без пълно изключване на сътрудника от интернет.

2.    В работно време (от 9 до 19 часа) достъпа до интернет може да бъде използван изключително за получаване на производствена информация необходима за изпълняване на присъщите на сътрудника производствени задания, за достъп до документация, за обучение по тематика от работата или за достъп до други аналогични ресурси.

3.    Не се допуска използване на онлайн-комуникатори: ICQ, MSN, Skype или всякакви други онлайн месинджъри в работно време (от 9 до 19) за неслужебно общуване.

4.    В работно време за комуникация вътре във фирмата сътрудниците са задължени да ползват само вътрешния Интранет портал и винаги да са онлайн и не са длъжни да ползват външни онлайн-комуникатори.

5.    Разрешава се на сътрудниците да използват достъпа до интернет за неслужебни цели, не в ущърб на поставените задачи, 30 минути сутрин след идване на работа, но не по-късно от 10 сутринта, и 30 минути през обедната почивка от 13 до 14 часа.

6.    Разрешава се на сътрудниците да ползват достъпа до интернет за неслужебни цели от 19 часа вечерта до 9 часа сутринта без ограничение в съответствие с техническите възможности, които разполага фирмата.

7.    Фирмата информира сътрудниците, че по съображения за безопасност се водят логове на всички външни комуникации, ресурси на достъпа и запис на трафика.

Ръководител на организацията        
Генерален директор        Станислав Банчев

Категория:  Заповеди

Назад към списъка