Нагоре
Новини
26.01.2012

Bitrix Intranet 11.0 - решението за формиране на единно информационно пространство (Интранет и Екстранет) – получи цяла серия от обновявания и нови функционални възможности.

 • Появи се сервиза «Имам идея?»
  Той позволява на сътрудниците да изказват идеи за подобряване на бизнеса и цялата компания. Всеки сътрудник може да предложи своя идея за развитие на бизнеса на компанията, да оцени идеи на свои колеги, да ги коментира.

 • Добавен е инструмент «Харесва ми», подобен на бутона популярен в социалните мрежи
  Всеки сътрудник може да гласува за съобщение, документ или коментар с бутона «Харесва ми». Подобен инструмент позволява да се оценява корпоративния контент според ценността на информацията, помага бързо да се откриват най-релевантните на търсенето записи, файлове или задачи.

 • Нова интерактивна «Жива лента»
  Обединява всички вътрешни и външни услуги на компанията в единен инструмент за информиране и работа. Тя е интегрирана със задачите, работните отчети, «Харесва ми», с отворения API (REST, SOAP) за външни данни от «1С» и всякакви други информационни системи.

 • Повишено е качеството на социалното търсене
  Търсенето вече отчита разстоянието между думите, пунктуацията, а също и значимостта на контента. На релевантността на търсенето влияе мнението на сътрудниците от компанията – при показване на резултатите от търсенето се отчита рейтинга на документа, съобщението или коментара.

 • Подобрена е функцията «Проекти и Задачи 2.0»
  Сервиза позволява да се отчитат разходите на време и други ресурси за изпълняване на задачите в рамките на проекта. Той може да се интегрира с календарите, в него може да се създават диаграми на Гант, да се ползва механизъм за делегиране, да се поставят задачи в Екстранет за работа с партньори и клиенти.

 • Добавен е инструмент «Събрания и оперативки»
  Позволява многократно да се повиши ефективността от проведените вътрешни срещи. Включва в себе си възможност да покана на участници, автоматично разпращане на дневния ред на срещите, поставяне на времето на събранието в личните календари, разпращане на резултати от обсъждането, поставяне на задачи в след съвещанието.

 • Нов инструмент «Автоматизирана отчетност»

 • Появи се «Универсален конструктор за отчети»
  Този инструмент позволява на сътрудниците сами да конструират отчети за различни обекти и в бъдеще многократно да ги използват; първата интеграция е направена с проектите и задачите.

 • Подобрена е CRM - системата за работа с клиенти
  Нова система за разпределение на правата за достъп (по всички елементи, свойства, статуси), интегрирана е със задачите, бизнес-процесите, пощата; нов импорт на данни, разпращане на пощенски съобщения, открит REST API за автоматично създаване на лидове в CRM.

 • Нова концепция за правата на достъп до документи, персонални файлове и списъци
  Добавена е възможност да се определят права върху документи и елементи в списъци в съответствие със структурата на компанията (на отдела или сътрудника).

 • Нова мобилна версия на корпоративния портал
  Позволява на мобилните ползващи да работят с «живата лента», да пишат в микроблог, да коментират, да работят с документи, задачи, да получават и изпращат съобщения, да започват работния ден; реализирана е с използване на HTML5, работи на Android, iOS, WindowsPhone7.
 • И други изменения и подобрения.

Нови модули (Оперативки и събрания, Модул за организация и провеждане на оперативки и събрания, Менажер на идеи, Конструктор на отчети, Създаване и генериране на отчети, Импорт на данни от външни източници, Инструменти за импорт на данни в системата от външни източници) включени са в продукта, започвайки от редакция TeamPace Edition.
Ползващите продукта Bitrix Intranet с активна техническа поддръжка могат безплатно да преминат към новата версия с помощта на технологията за обновяване SiteUpdate.

Категория:  Новини

Назад към списъка