Нагоре
Новини
26.01.2013

Мобилен портал
 С мобилното приложение вече могат да работят както ползващите Bitrix24 така и собствениците на самостоятелния продукт Bitrix Intranet. Мобилното приложение е разработено за iOS и Android. Функционала на приложението е допълнен с възможности за управление на задачи и работа с файлове. Благодарение на новата фирмена технология Push & Pull в мобилното приложение са достъпни push-уведомявания в реално време за най-важните събития. Нещо повече, Вие ще получите push-уведомявания, даже ако затворите мобилното приложение -  използвайте Bitrix Cloud Messaging - обща услуга за push-уведомявания за iOS и Android.

Десктоп приложение 
Разработена е нова версия на десктоп приложението за интранет портала с подобрен интерфейс. Сега с това компютърно приложение заедно с ползващите операционна система Windows могат да работят и тези, които предпочитат система Mac OS X. С новото десктоп приложение Вашата организация получава замяна на всички традиционни месинджъри - собствена корпоративна система за обмен на моментални съобщения - корпоративен бизнес-месинджър.

Изтеглете десктоп приложението за Windows или Mac още сега:


Изтегли приложение за Windows

Публични файлове
Новата услуга «Публични файлове» позволява на компаниите да отварят достъп до избрани файлове за «външни» ползващи. При това, разбира се, се съблюдават изискванията за безопасност – достъпа да тези файлове по оформените линкове може да се ограничи по време и да се защити с парола. Включвайки услугата, вие можете завинаги да се откажете от използването на външни ресурси за съхраняване на файлове. Освен това, ползването на услугата намалява натоварването на корпоративните пощенски сървъри.

Разширена функционалност на CRM
CRM вече е удобен инструмент не само за управление на сделки, но и за организация на работата на менажера, свързан с продажбите или комуникацията с партньорите. В обновения модул CRM менажера има всички необходими инструменти за планиране на своята работа и оценка на ефективността. Менажера може да извършва цялата работа в една програма: да вижда планираните за деня дейности, да създава/преглежда и редактира сделки, да води кореспонденция и да звъни на клиенти. За всички промени в дейностите, направени от ръководителя или отговарящите за това колеги, менажера получава оповестявания.
«Облачен» бекъп
 
   
Собствениците на  продукта могат безплатно да правят «облачен» бекъп - да съхраняват копие на своя портал в облачната инфраструктура «1С-Битрикс» и да правят това със средствата на системата. Всички данни на ползващите, които се съхраняват в «облака», се шифроват с ключ на администратора на портала. Използвания ключ никъде не се съхранява, включително и на сървърите на компания «1С-Битрикс». Така даже сътрудници от компанията-разработчик нямат достъп до бекъпите на данните на своите клиенти. И това осигурява надеждна защита на данните от външно проникване. 
Интеграция със социалните мрежи
НОВО за активните потребители на социалните мрежи. Вече може портала да се свързва със социалните мрежи така, че при посочване от ползващия на собствения туитер-акаунт в профила в «Активната лента» се прехвърлят съобщения с определения хаштаг от туитера. Също така, при желание, от портала в социалните мрежи ползващите могат да споделят информация за продължителността на работния ден, броя но изпълнените за деня задачи и за проведените срещи.


Значки за награда
Нов елемент за мотивация на сътрудниците са значките . Колегите могат да благодарят един на друг, като раздават и събират значки, а ръководителя да отбележи добрата работа на подчинения, като избере за него «награда». Иконката веднага попълва неговия капитал. Вече всички във вашата компания са в течение, кой днес е № 1.

Анкети
Всеки сътрудник може да създава анкети на портала с всякакъв брой варианти на отговори. Анкетите се публикуват в «Активната лента», където всеки, до когото е адресирана, може да избере един от предлаганите отговори. Това е много удобен инструмент за бързо получаване на обратна връзка от сътрудниците, особено в големи организации.

«Жив» портал (Push & Pull)
Цялото общуване в служебния портал става в действителност «живо». Вие моментално получавате IM съобщения от колегите - в десктоп и мобилното приложение, а също в уеб-месинджъра на портала. Отговорите и коментарите към съобщенията на портала «идват» веднага, след като са написани. В мобилното приложение вие виждате реални, «живи» задачи - и списъци, и подробности. Повишава се интерактивността на цялото общуване на портала модул Pull.

Режим «Голяма компания»
Вие можете да натиснете бутона «Не следи повече» и да се «отпишете» от съобщенията с ненужна тематика. И вече няма да видите в «Активната лента» ненужни и неинтересни именно за Вас съобщения. Режима «Голяма компания» намалява «шума», особено за ръководителите. Позволява да се следят главните въпроси. Може да бъде включен за цялата компания, или да бъде избран индивидуално от сътрудника.

Еталонно обкръжение
За да публикувате служебния портал вътре в своята организация Ви препоръчваме използването на безплатната «Виртуална машина 4.2» с настроена еталонна среда за коректна работа на интранет портала. «1C-Битрикс: Виртуална машина» е готова за ползване: безплатна, бърза, мащабируема, може да се постави в корпоративен облак (private cloud).

Ново обучение
Обучението излиза от «дървената» структура, и най-главното изменение е в тази насока - «свободни» уроци, глави, курсове. Всеки урок, глава вече могат да бъдат присъединени към всеки курс. Един курс може да влиза в друг. Промените засегнаха и правата за достъп до курсове и глави. Една страница на урока може да се «залепи» много пъти към произволни глави и курсове. Вече вие няма да копирате една и съща страница много пъти - край на дублирането на информация! Скоростта на работа и комфорта при създаването и обновяването на курсове значително се повишават.

Категория:  Новини

Назад към списъка