Смятате да направите съвещание? Притеснявате се, как времето да е подходящо за всички колеги? Няма проблеми да съберете всички заедно! Ако на календара на сътрудника не е обозначено събитие със статус Отсъствам, то можете да ги каните на съвещание! За целта:
  • създайте събитие в календара и на вложката Участници изберете нужните ви хора.
Портала сам ще провери свободни ли са избраните сътрудници в този момент и, ако има нещо, ще Ви уведоми за тяхната заетост.

Сътрудника е зает

След като съставите списъка с участници може да преминете към Планировчика на събития който ще помогне да подберете време оптимално за всички предполагаеми участници в срещата.

  • натиснете на линка Планировчик на събития на вложка Участници.

Планировчика на събития позволява да се съгласуват всички поканени за участие сътрудници,да се избере място на среща и визуално да се намери време за колективното събитие, удобно за всички сътрудници.

Планировчик на събития


А как да покажете че сте заети? Много просто, това се прави при създаване на събития във вашия личен календар! Събитието след това ще се покаже не само във вашия календар, но и на общия График на отсъствията! Може и при редактиране на вече създадено събитие да се постави отсъствие - резултата ще бъде същия.

Направете го сега:


Я буду отсутствовать!

  • отидете на личната страница в персоналния календар;
  • създайте ново събитие, на вложка Събитие в полето Достъпност изберете Отсъствам (Въведи в графика на отсъствията);
  • съхранете внесените изменения.

В резултат на страница График на отсъствията в секция Месец ще бъде добавен запис за отсъствието.


Няма да съм в офиса!

Планирате пътуване, посещение на мероприятие, или отивани до поликлиниката или в кметството - отразете всичко това в календара! И ще сте по-спокойни, и фирмата по-лесно ще планира общите събития, и ще контролира заетостта и отсъствието на сътрудниците в офиса.

А пък вашите отпуски ще отбелязват в общия календар на фирмата работниците от отдел кадри, след като вашето заявление бъде подписано от ръководството и предадено в ЛС.