Запознаването с фирмата е най-добре да се започне със специалния Курс за нови сътрудници.

След това се препоръчва да се запознаете със следните страници на нашия портал:

За фирмата - официална и неофициална информация за нашата фирма. Вие ще узнаете за историята на създаването на фирмата и основните направления на дейността. В раздела е представена полезна информация за реквизитите на фирмата, адреси и телефони на различни офиси и подразделения. Ние Ви препоръчваме да използвате информацията от този раздел при общуване с клиентите, партньорите и контрагентите на нашата фирма.

Структура на фирмата - нагледно представяне на йерархията на департаментите, офисите и отделите. Ако Ви се налага бързо да откриете подразделение, отговарящо за определена функция, то това е нужното място. От тази страница вие можете да откриете човека, изпълняващ определени задължения в рамките на отдела.

Търсене на сътрудник - дава възможност бързо да откриете сътрудник по всякакъв признак, да разберете намира ли се сътрудника на работното място в момента, да получите негова контактна информация. Може да се ползва както нормално, така и подробно търсене. Всеки от сътрудниците има лична страница, на която той може да предостави допълнителна лична информация: фотографии, документи. От тази страница може да се пише до сътрудника в неговия личен форум, да се прочете неговото мнение в персоналния блог и др.

Официална информация - дава възможност на сътрудниците да са винаги в курса на текущите събития във фирмата, навреме да се запознаят със заповедите и разпорежданията, да получат обявления от ръководители на фирмата или ръководителите на отдели.

Нашия живот - Днешния живот на нашата фирма, събития и рождени дни, юбилеи и празници, съвместни екскурзии и тренинги. С една дума всички, което ни обединява и сближава в колектива.

Календар на събития - удобно средство за планиране, а също така преглед на текущите и предстоящите събития във фирмата по месеци.

Рождени дни - страница за напомняне на сътрудниците от фирмата за текущите и наближаващите рождени дни на колеги и приятели.

Форум - място за общуване на сътрудниците от фирмата. 

Блогове - виртуални дневници на сътрудниците, а възможно и на администрацията на фирмата.

Библиотека документи - база документи на фирмата достъпни за публичен преглед и колективна работа, възможна е организация на закрити раздели в библиотеката за съвместна работа на сътрудниците от различни отдели.

Преди да започнете да работите с портала, е добре да се запознаете със специалния учебен курс: Курс за работа с портала. Там се разказва за всички основни възможности за ползване на портала за ежедневното използване и организация на съвместната работа.

Успех в работата!