Борислав Кирилов ->  and 1 hidden recipient
14.05.2010 10:47
Официално е открит Интранет портал в нашата фирма
Днес официално стартира Интранет портала на нашата фирма.

Всеки сътрудник получи право да ползва обща информация и индивидуална парола за управление на своя персонален раздел.

Настройваемия достъп до определени раздели на портала позволява на сътрудниците от отделите съвместно да работят над документи, да създават работни групи по проекти и да работят над общата отчетност.

Целта на създаването на портала е максимално да се опрости процедурата за търсене на нужни сътрудници в различни отдели на компанията.
Бързия и съвременен способ за комуникация чрез инструментите на портала е надежден способ да се избяга от бумащината, да се пренесе информационния поток в електронен вид.

Информацията от технически, юридически характер, нормативните актове, необходими в работата на различни подразделения, сътрудниците от фирмата ще могат да получат през новия Интранет портал.

Ползващите имат право да участват във форуми, да изпращат заявки в сервизните служби на фирмата, да обменят документи, да обсъждат новини за фирмата и винаги да получават оперативна информация непосредствено от ръководителите на компанията.

Портала трябва да стане универсален и удобен инструмент в живота на нашата фирма!

Поздравяваме всички със стартирането на нашия вътрешнофирмен интранет портал!
Борислав Кирилов
Задължително трябва да се пробва!
0
*
 
*