Борислав Кирилов ->  and 1 hidden recipient
13.08.2010 16:19
Нов учебен курс на български - Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка
Бе публикуван нов учебен курс на български със заключителен тест и възможност за сертифициране.
Курса ще помогне да се усвои продукта Bitrix Site Manager, а специалистите и създателите на интернет сайтове и уеб дизайн студиите да повишат нивото си на партньорство.

Bitrix Site Manager - Инсталиране и настройка

В курса се разглеждат въпроси относно инсталирането на продукта на сървъра, настройки на отделните елементи на сървърния софтуер, въпроси по работа със системата за обновяване на продукта, типови проблеми, възникващи при инсталирането на продукта на сървъра.

Препоръчва се на техническите специалисти, занимаващи се с внедряване на интернет-проекти, създаване на резервни копия, търсене и отстраняване на проблеми в работата на сайтове.