Нагоре
Вишестоящо подразделение
IT-департамент  (ръководител – Диан Тишков)
Ръководител на подразделение
Главен IT-специалист
Телефон: +7 495 656 32 32
Сътрудници (1)
тестващ софтуер
офлайн
E-Mail: d.hubenov@example.com
Отдел информационно-управляващи системи