Нагоре
Вишестоящо подразделение
IT-департамент  (ръководител – Диан Тишков)
Сътрудници (1)
Аналитик
офлайн
E-Mail: d.ivanov@example.com
Отдел системни решения