Нагоре
Вишестоящо подразделение
Софийски филиал  (ръководител – Станислав Банчев)
Ръководител на подразделение
търговски директор
Телефон: 234-43-52