Нагоре
Вишестоящо подразделение
Русенски филиал  (ръководител – Виктор Рачев)
Ръководител на подразделение
директор
Телефон: 357-45-41
Сътрудници (3)
администратор
офлайн
E-Mail: e.ralin@example.com
Администрация
ИТ-отдел
Ръководител
заместник директор
офлайн
E-Mail: n.ribarov@example.com
Администрация
администратор
офлайн
E-Mail: v.stefanov@example.com
Администрация
Отдел по качеството
Ръководител