Нагоре
Вишестоящо подразделение
Битрикс Интранет Портал  (ръководител – Станислав Банчев)
Ръководител на подразделение
директор
Телефон: 845-09-73