Нагоре
Вишестоящо подразделение
Варненски филиал  (ръководител – Борислав Кирилов)
Ръководител на подразделение
заместник директор
Телефон: 456-79-56
Сътрудници (5)
IT-специалист
офлайн
E-Mail: m.djongova@example.com
Администрация
администратор
офлайн
E-Mail: a.pavlov@example.com
Администрация
администратор
офлайн
E-Mail: v.stankov@example.com
Администрация
ИТ-отдел
Ръководител
администратор
офлайн
E-Mail: a.stoyanov@example.com
Администрация
администратор
офлайн
E-Mail: a.temelkov@example.com
Администрация
Финансов отдел
Ръководител