Нагоре
Вишестоящо подразделение
Производствен отдел  (ръководител – )
Ръководител на подразделение
главен конструктор
Телефон: 688-83-94
Сътрудници (1)
конструктор
офлайн
E-Mail: d.kirilov@example.com
Конструкторски сектор