Нагоре
Вишестоящо подразделение
ИТ-отдел  (ръководител – Евгени Ралин)
Сътрудници (1)
инженер
офлайн
E-Mail: p.tsanov@example.com
Служба - техническа поддръжка