Нагоре
Вишестоящо подразделение
Производствен отдел  (ръководител – )
Сътрудници (4)
Директор
офлайн
E-Mail: a.gorev@example.com
Отдел - дизайн
дизайнер
офлайн
E-Mail: a.zhivkov@example.com
Отдел - дизайн
дизайнер
офлайн
E-Mail: v.miladinov@example.com
Отдел - дизайн
дизайнер
офлайн
E-Mail: a.mishev@example.com
Отдел - дизайн