Нагоре
Вишестоящо подразделение
Производствен отдел  (ръководител – )
Ръководител на подразделение
програмист-разработчик
Телефон: 855-94-94
Сътрудници (2)
програмист-разработчик
офлайн
E-Mail: v.zagorski@example.com
Сектор - разработка на софтуер
програмист-разработчик
офлайн
E-Mail: i.rumenov@example.com
Сектор - разработка на софтуер