Нагоре
Вишестоящо подразделение
Отдел по качеството  (ръководител – Васил Стефанов)
Ръководител на подразделение
тестващ уеб-приложения