Нагоре
Вишестоящо подразделение
Производствен отдел  (ръководител – )
Ръководител на подразделение
звукорежисьор
Телефон: 567-12-95
Сътрудници (2)
аудио-редактор
офлайн
E-Mail: g.lilova@example.com
Студия звукозапис
звукорежисьор
офлайн
E-Mail: s.sergeev@example.com
Студия звукозапис