Нагоре
Вишестоящо подразделение
Отдел по качеството  (ръководител – )
Ръководител на подразделение
тестващ
Телефон: 637-87-22
Сътрудници (1)
тестващ
офлайн
E-Mail: a.ribarova@example.com
Отдел - тестване на продукция