Нагоре
Вишестоящо подразделение
Финансов отдел  (ръководител – Андрей Темелков)
Сътрудници (2)
ревизор
офлайн
E-Mail: a.vassileva@example.com
Отдел контролно-ревизионна работа
ревизор
офлайн
E-Mail: v.lubenova@example.com
Отдел контролно-ревизионна работа