Нагоре
Вишестоящо подразделение
ИТ-отдел  (ръководител – Васил Станков)
Ръководител на подразделение
програмист
Телефон: 737-87-51
Сътрудници (3)
програмист
офлайн
E-Mail: i.valcheva@example.com
Служба - защита на информация
програмист
офлайн
E-Mail: r.iliev@example.com
Служба - защита на информация
програмист
офлайн
E-Mail: l.kostova@example.com
Служба - защита на информация