Нагоре
Вишестоящо подразделение
ИТ-отдел  (ръководител – Васил Станков)
Сътрудници (3)
програмист-разработчик
офлайн
E-Mail: v.komatev@example.com
Служба - софтуерна поддръжка
програмист-разработчик
офлайн
E-Mail: g.komitov@example.com
Служба - софтуерна поддръжка
програмист-разработчик
офлайн
E-Mail: a.kostov@example.com
Служба - софтуерна поддръжка