Нагоре
Вишестоящо подразделение
ИТ-отдел  (ръководител – Васил Станков)
Ръководител на подразделение
системен администратор
Телефон: 763-94-83
Сътрудници (3)
системен администратор
офлайн
E-Mail: s.milin@example.com
Служба - техническа поддръжка
системен администратор
офлайн
E-Mail: v.milich@example.com
Служба - техническа поддръжка
системен администратор
офлайн
E-Mail: a.mitrev@example.com
Служба - техническа поддръжка