Нагоре
Вишестоящо подразделение
Варненски филиал  (ръководител – Борислав Кирилов)
Ръководител на подразделение
юрист
Телефон: 739-34-81