Нагоре
Вишестоящо подразделение
Варненски филиал  (ръководител – Борислав Кирилов)
Ръководител на подразделение
началник служба безопасност
Телефон: 769-35-84
Сътрудници (3)
охрана
офлайн
E-Mail: a.simeonov@example.com
Отдел - служба по безопасност
охрана
офлайн
E-Mail: d.totev@example.com
Отдел - служба по безопасност
охрана
офлайн
E-Mail: v.trakiiski@example.com
Отдел - служба по безопасност