Нагоре
Вишестоящо подразделение
Варненски филиал  (ръководител – Борислав Кирилов)
Ръководител на подразделение
офис-менажер
Телефон: 627-93-78
Сътрудници (2)
офис-менажер
офлайн
E-Mail: s.mihajlova@example.com
Отдел - материално-технического осигуряване
офис-менажер
офлайн
E-Mail: o.nemska@example.com
Отдел - материално-технического осигуряване