Нагоре
Вишестоящо подразделение
Битрикс Интранет Портал  (ръководител – Станислав Банчев)
Ръководител на подразделение
Генерален директор
Телефон: 623-43-65