Нагоре
Вишестоящо подразделение
Софийски филиал  (ръководител – Станислав Банчев)
Ръководител на подразделение
Началник охрана
Телефон: 987-65-76
Сътрудници (4)
Заместник началник охрана
офлайн
E-Mail: n.erolov@example.com
Департамент - служба за безопасност
Охрана
офлайн
E-Mail: e.lubenov@example.com
Департамент - служба за безопасност
Охрана
офлайн
E-Mail: o.lubomirova@example.com
Департамент - служба за безопасност
Охрана
офлайн
E-Mail: s.mamalev@example.com
Департамент - служба за безопасност