Нагоре
Вишестоящо подразделение
Пловдивски филиал  (ръководител – Владимир Красимиров)
Ръководител на подразделение
заместник директор
Телефон: 432-93-85
Сътрудници (6)
менажер
офлайн
E-Mail: k.abramov@example.com
Администрация
Отдел - работа с клиенти
Ръководител
менажер
офлайн
E-Mail: s.andonova@example.com
Администрация
Отдел - маркетинг
Ръководител
1-ви заместник директор
офлайн
E-Mail: a.antonov@example.com
Администрация
Отдел - развитие
Ръководител
секретар
офлайн
E-Mail: e.zdravkova@example.com
Администрация
директор
офлайн
E-Mail: v.krasimirov@example.com
Администрация
Пловдивски филиал
Ръководител
администратор
офлайн
E-Mail: v.lyubchev@example.com
Администрация