Нагоре
Вишестоящо подразделение
Пловдивски филиал  (ръководител – Владимир Красимиров)
Ръководител на подразделение
1-ви заместник директор
Телефон: 602-87-41