Нагоре
Вишестоящо подразделение
Отдел - развитие  (ръководител – Августин Ганчев)
Сътрудници (4)
координатор
офлайн
E-Mail: i.angelov@example.com
Аналитичен отдел
аналитик
офлайн
E-Mail: a.andreev@example.com
Аналитичен отдел
аналитик
офлайн
E-Mail: a.andreeva@example.com
Аналитичен отдел
експерт
офлайн
E-Mail: d.simov@example.com
Аналитичен отдел