Нагоре
Вишестоящо подразделение
Отдел - развитие  (ръководител – Августин Ганчев)
Ръководител на подразделение
началник отдел
Телефон: 539-28-22
Сътрудници (2)
менажер развитие
офлайн
E-Mail: d.atanasov@example.com
Отдел - стратегическо планиране
заместник началник
офлайн
E-Mail: a.lilov@example.com
Отдел - стратегическо планиране