Нагоре
Вишестоящо подразделение
Пловдивски филиал  (ръководител – Владимир Красимиров)
Ръководител на подразделение
началник отдел
Телефон: 189-40-29
Сътрудници (2)
менажер
офлайн
E-Mail: g.borislavov@example.com
Отдел - информационно осигуряване
менажер
офлайн
E-Mail: a.borisov@example.com
Отдел - информационно осигуряване