Нагоре
Вишестоящо подразделение
Финансов отдел  (ръководител – )
Сътрудници (1)
заместник началник
офлайн
E-Mail: a.miladinov@example.com
Отдел финансово планиране