Нагоре
Вишестоящо подразделение
Пловдивски филиал  (ръководител – Владимир Красимиров)
Ръководител на подразделение
менажер
Телефон: 456-56-89