Нагоре
Вишестоящо подразделение
Отдел - работа с клиенти  (ръководител – Константин Абрамов)
Ръководител на подразделение
началник отдел
Телефон: 529-32-53
Сътрудници (3)
сътрудник call center
офлайн
E-Mail: a.gerasimov@example.com
Call centre
сътрудник call center
офлайн
E-Mail: i.shipeva@example.com
Call centre
сътрудник call center
офлайн
E-Mail: e.shopova@example.com
Call centre