Нагоре
Вишестоящо подразделение
Отдел - работа с клиенти  (ръководител – Константин Абрамов)
Сътрудници (4)
специалист
офлайн
E-Mail: d.petrova@example.com
Отдел - работа с клиенти
специалист
офлайн
E-Mail: m.petroni@example.com
Отдел - работа с клиенти
специалист
офлайн
E-Mail: e.prelova@example.com
Отдел - работа с клиенти
специалист
офлайн
E-Mail: g.stoyanova@example.com
Отдел - работа с клиенти