Нагоре
Вишестоящо подразделение
Отдел - маркетинг  (ръководител – Светла Андонова)
Сътрудници (4)
маркетолог
офлайн
E-Mail: i.abramova@example.com
Отдел Public Relation
маркетолог
офлайн
E-Mail: o.angelova@example.com
Отдел Public Relation
маркетолог
офлайн
E-Mail: a.marazov@example.com
Отдел Public Relation
маркетолог
офлайн
E-Mail: a.mitev@example.com
Отдел Public Relation